Informace OÚ

Využijte možnost získat úvěr z Fondu podpory a rozvoje bydlení

Úvěry z Fondu podpory a rozvoje bydleníVlastníte nemovitost v katastrálním území naší obce a plánujete její přístavbu, opravu, rekonstrukci apod.? Pokud ano, tak právě pro Vás nabízíme možnost získání zvýhodněného úvěru z Fondu podpory a rozvoje bydlení obce Želeč. Více informací o možnostech a podmínkách poskytnutí tohoto úvěru naleznete v přiložených souborech.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
frb-prohlaseni-rucitele.docx 27.1 Kb
frb-smlouva.doc 54.8 Kb
frb-zadost-o-uver.docx 25.5 Kb
frb-zmena-c1-rozhodnuti.docx 28.9 Kb

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2016-obecne-informace-o-vysledku-kontrol.pdf 194.1 Kb

Přírodní památka Kozlov

Ne každý ví, že se v našem katastru nachází přírodní památka Kozlov. Najdete ji v Táborské pahorkatině, 2 km jihovýchodně od Želče (odkaz na mapu zde).

Lokalita byla vyhlášena přírodní památkou 18. listopadu 1990 Okresním národním výborem v Táboře. Výměra louky činí 0,5899 ha a leží ve výšce 441- 444 m n. m.

Předmětem ochrany je vlhká kulturní louka vklíněná do lesa s hojným výskytem prstnatce májového, starčku potočního, některých druhů ostřic a ojedinělým výskytem kozí brady luční. 

Lokalita musí být, stejně jako jiné vstavačové louky, pravidelně kosena a udržována mělkým odvodněním v přístupném stavu.

Přírodní památka Kozlov Přírodní památka Kozlov

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - orchidej

Obvykle je 20 až 60 cm vysoký. Barva květů je nachová, ale vzácně se vyskytují i růžové a bílé formy. Prstnatec májový kvete v květnu a v červnu, plodem jsou zelené tobolky, které obsahují velké množství semen.

Roste v nížinách i na horách, typicky na mokrých až bažinatých loukách, případně slatinách, vřesovištích a rašeliništích. V České republice je tento druh prstnatce zastoupen hojně, je to nejrozšířenější zástupce čeledi vstavačovitých. Roste po celém území, ale roztroušeně, mnoho lokalit jeho výskytu je státem chráněno. Prstnatec májový je chráněn zákonem jako ohrožený druh.


Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kontroly-2015.pdf 191.7 Kb

Formulář pro nahlašování pálení

Formulář pro nahlašování páleníPlánujete pálit čarodějnice či jiný přírodní odpad ze zahrady? Nezapomeňte splnit povinnost a nahlásit oheň na portál Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje hzsjk.webrex.cz.
Povinnost hlásit pálení nebo jakýkoliv větší oheň vyplývá ze zákona o požární ochraně. Hlášení je jednoduché - na výše uvedeném elektronickém portále stačí vyplnit pár údajů (místo, odpovědná osoba, čas, GPS, mobil, aj.).
Proč je hlášení důležité a hlavně praktické? V případě, že někdo z okolo jdoucích bude mít pocit, že došlo k požáru, že něco dýmí či kouří nebo hrozí jiné nebezpečí, a zavolá hasiče, operační důstojník okamžitě zjistí, zda je pálení hlášeno a telefonicky se spojí s odpovědnou osobou. Ujistí se, že je vše v pořádku a pod kontrolou a nevzniknou nepříjemnosti s marným výjezdem posádek hasičů.


Rekonstrukce lesní cesty - Kozlov

Rekonstrukce lesní cesty - KozlovZastupitelstvo obce na svém zasedání, které se konalo 16.9.2015, schválilo usnesením č. 31/15 záměr provedení rekonstrukce lesní cesty Kozlov. S ohledem na skutečnost, že v roce 2016 je plánována realizace, Vám nyní přinášíme bližší informace k této akci.

Předmětná lesní cesta se nachází na okraji lesního komplexu jihovýchodně od obce Želeč a tvoří propojení samot místní části Želeč Kozlov se silnicí III/13510 (silnice do Rybovy Lhoty), viz. přiložená mapa.

Stávající stav této cesty neumožňuje plnohodnotné využití jako propojovací komunikace (množství výtluků a kolejí, podmáčení některých částí), její zpevnění je nedostatečné, větší část trasy je tak v havarijním stavu, který neumožňuje přístup do lesního porostu po celý rok za účelem provádění lesních prací.

Celková délka této cesty činí 697 metrů, po provedené opravě by měla být její šířka 3 metry.

S ohledem na geologické a místní poměry v trase a dopravní zatížení bylo v projektové dokumentaci navrženo provedení provozního zpevnění cesty z těchto konstrukčních vrstev:

- Nátěr živičný s posypem, asfaltem 1,5 - 1,8 kg/m2

- Makadam hrubý s asfaltovým postřikem a posypem - tl. 10 cm

- Podklad z kameniva drceného 32-63 mm - tl. 15 cm

- Podklad z kameniva drceného 63-125 mm - tl. 20 cm

Obec vyhlásila na konci roku 2015 výběrové řízení na zhotovitele této rekonstrukce, do kterého se přihlásilo 5 firem. Vítězem se stala společnost HYDRO & KOV s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 3.333.333,- Kč bez DPH. Podmínkou realizace této akce bylo získání dotace, což se podařilo, a tak 80% celkových nákladů bude pokryto z dotace poskytnuté Státním zemědělským intervenčním fondem.

Dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem proběhne realizace opravy v období 1.3. – 31.10.2016 – přesný termín zahájení bude záviset na počasí a aktuálním stavu v dané lokalitě.

Věříme, že kromě zlepšení podmínek pro hospodaření v našich lesích najde tato cesta i využití pro Vaše volnočasové aktivity.

Rekonstrukce lesní cesty - Kozlov  Rekonstrukce lesní cesty - Kozlov Rekonstrukce lesní cesty - Kozlov

 


Informace k platbě daně z nemovitých věcí přes SIPO

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-sipo.pdf 156.7 Kb

Návrh architektonického řešení sportovního areálu v Želči

Návrh architektonického řešení sportovního areálu v ŽelčiVážení spoluobčané, po dohodě s TJ Sokol Želeč došlo k převodu sportovního areálu (antukové kurty u Želečáku) do vlastnictví obce. Cílem tohoto kroku je umožnit obci zahájit nápravu celkově špatného stavu celého areálu.

Rádi bychom vybudovali sportovní areál, který by mohl být plně využíván ke sportovním účelům (tenis, volejbal, nohejbal, florbal ...) a představoval co nejnižší nároky na jeho provoz a údržbu.

Za tímto účelem jsme nechali zpracovat návrh architektonického řešení, viz. přiložené soubory (v návrhu č. II jsou v levé části areálu navíc přidány lajny na druhý tenisový kurt).

Budeme rádi za Vaše případné náměty na úpravy, které nám můžete zaslat, či osobně sdělit na Obecním úřadu. Tento bod bude rovněž projednáván na veřejném zasedání Zastupitelstva obce ve středu 16.9.2015. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
materialove-reseni.pdf 527 Kb
navrh-i.pdf 828.9 Kb
navrh-ii.pdf 838.5 Kb

Informace společnosti ČEVAK k provozovaným vodovodům a kanalizacím

Informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-cevak.pdf 654.4 Kb

Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"

Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"Vážení spoluobčané,

jak jste jistě již mnozí zaregistrovali, v naší obci se již mnoho let připravuje akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod“. Vzhledem k vysoké investiční náročnost této akce, je započetí její realizace podmíněno poskytnutím dotace, o kterou naše obec, po ukončení přípravných projektových prací, v roce 2014 zažádala.

S ohledem na skutečnost, že v roce 2015 předpokládáme obdržení příslibu poskytnutí této dotace, rozhodli jsme se předložit Vám souhrnnou informaci o plánovaném technickém řešení, co se v této akci doposud událo a co nás čeká. Celý článek si můžete přečíst zde.