Vyhlášky obce
Obecně závazná vyhláška 1/2024 o nočním klidu
Vyhláška obce Želeč č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu
Směrnice č. 1/2019 o způsobu zadávání veřejných zakázek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád obce
Veřejná vyhláška - vydání územního plánu obce Želeč
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě