Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Tomáš Kaspřík, email: kasprik@gmail.com