Sportovní areál

Sportovní areál Želeč

podrobný postup jak rezervovat a provádět platby za pronájem sportoviště

Sportovní areál Zeleč se skládá z jednoho tenisového kurtu a dvou víceúčelových hřišť s umělým povrchem. Provozní řád areálu naleznete zde.

Vstup do areálu, resp. do šaten v rámci areálu, je umožněn prostřednictvím zadání čtyřmístného kódu na klávesnici u příslušného vstupu, viz. část „Rezervace sportovního areálu“.

Vstup na tenisový kurt je zpoplatněn a dovolen pouze po uhrazení poplatku, viz. níže.

Cena za pronájem tenisového kurtu činí 100 Kč / hodina. Rovněž je možnost zakoupení permanentky na celou sezónu (duben - říjen) za cenu 1.000 Kč (max. 150 hodin hry).

Vstup na obě víceúčelová hřiště pro volejbal, nohejbal, florbal a malou kopanou je zdarma. Tato hřiště jsou volně přístupná veřejnosti denně od 9:00 do 16:00 (kód pro vstup v tomto časovém rozmezí je 1234). Po 16:00 je vstup na hřiště povolen pouze po předchozí bezplatné rezervaci v rámci webového rezervačního systému, viz. dále.

Registrace do rezervačního systému

Před první rezervací je každý návštěvník povinen vyplnit online registrační formulář na adrese rezervačního systému www.r2s.cz/zelec  (tlačítko "Registrace"). Následně obdrží aktivační zprávu na zadanou emailovou adresu – po kliknutí na odkaz v obdržené aktivační zprávě dojde k potvrzení registrace a vytvoření Klientského účtu. Tento Klientský účet pak následně návštěvník používá pro zadávání / rušení všech svých rezervací a provádění plateb.

Sportovní areál Želeč

Rezervace sportovního areálu

Vstup na dvě víceúčelová hřiště je v době od 9:00 do 16:00 možný bez předchozí rezervace (vstupní kód 1234). Po 16 hodině je nutné provést online rezervaci.

Vstup na tenisový kurt je možný vždy pouze po předchozí rezervaci a uhrazení poplatku.

Rezervace všech sportovišť se provádí po přihlášení do rezervačního systému v části "Moje rezervace" kliknutím na tlačítko "Nová rezervace"

Sportovní areál Želeč

V následujícím okně se vybere datum plánované rezervace a na časové ose příslušného sportoviště se myší klikne na příslušný čas (počátek rezervovaného času, výchozí doba je nastavena na 60 minut, v dalším kroku je možné tuto dobu prodloužit).

Sportovní areál Želeč

.... a v dalším kroku případně prodlužte plánovanou dobu rezervace ...

Sportovní areál Želeč

Po dokončení rezervace Vám přide potvrzení na Vaši emailovou adresu, kde budete mít uveden i přístupový kód pro danoui rezervaci (je platný 15 minut před a 30 minut po, aktivní je i pro vstup do šaten).

Kódy (klíče) svých rezervací můžete zjistit v i menu "Moje rezervace".

Sportovní areál Želeč

Pokud nemáte v době provádění rezervace dostatečný finanční zůstatek na svém klientském účtu, systém Vás na tuto skutečnost upozorní a nedovolí Vám rezervaci provést (týká se pouze placených rezervací tenisového kurtu). V takovém případě je nutné nejdříve navýšit zůstatek depozita.

Sportovní areál Želeč

 

Provádění plateb

Aby jste mohli provést registraci tenisového kurtu, je potřeba mít dostatečný finanční zůstatek na svém klientské účtu (depozitum), resp. mít zakoupenou permanetku.

Nákup permanentky

Nákup roční permanentky na tenis můžete provést přímo v menu "Koupit permanentku", resp. pod ikonkou "košíku".

Pokud nemůžete provést platbu online (což ale preferujeme), navštivte kancelář Obecního úřadu Želeč, kde můžete složit depozitum v hotovosti.

Navýšení zůstatku

Klikněte na tlačítko "peněženky" - navýšit zůstatek, resp. zvolte menu Můj účet - Navýšit zůstatek, zvolte požadovanou částku úhrady a klikněte na tlačítko "Složit depozitum".

V dalším kroku kliněte na tlačítko "Zaplatit"

Sportovní areál Želeč

V dalším kroku se Vám otevře platební brána GOPAY, kde můžete zvolit způsob úhrady (platební kartou, bankovním převodem, či jiným způsobem) a dokončíte platbu dle uvedených instrukcí v platební bráně - doklad o provedené platbě obdržíte obratem na Vaši emailovou adresu.

Provedená platba se okamžitě promítne na zůstatku Vašeho depozita. Přehled o provedených finannčích transakcích naleznete v menu "Můj účet".

Takto si můžete "předplatit" kredit pro své rezervace, ze kterého budete postupně čerpat. Systém automaticky odúčtuje částku pronájmu v čase 15 minut před počátkem rezervované doby.

Sportovní areál Želeč