Aktuality
Informace k institutu "Milostivé léto"
Nařízení Státní veterinární správy týkající se "ptačí chřipky"
Výběrové řízení na provozovatele restaurace
Oznámení o záměru pronájmu restaurace
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2023-2024
Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023-2025
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Čerpání rozpočtu k 31.10.2021
Čerpání rozpočtu k 30.9.2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 25.11.2021
Pozvánka na setkání pro pečující osoby - 7.12.2021, OÚ Želeč
Schválené rozpočtové opatření 202106
Zápis z jednání rady obce 27.10.2021
Informace k programu "Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022"
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 20.10.2021
Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 82/7 v k.ú. Želeč
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 15.9.2021
Schválení stavebního záměru "Želeč - Tlaková kanalizace pro severovýchodní část obce"
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Čerpání rozpočtu k 31.8.2021
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 15.9.2021 od 18 hodin
Schválené rozpočtové opatření č. 202105
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 9.9.2021
Zápis z jednání rady obce 23.8.2021
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
Výkaz o čerpání rozpočtu k 30.6.2021
Schválené rozpočtové opatření 202104
Oznámení - volby do PS Parlamentu ČR
Oznámení o záměrech směny a prodeje pozemků
Zápis z jednání rady obce 26.7.2021
Zápis z jednání rady obce 28.6.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 8.7.2021
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.5.2021
Zápis z jednání rady obce 21.6.2021
Schválený závěrečný účet obce za rok 2020
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 16.6.2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 24.6.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 2 / 2021
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 16.6.2021 od 18 hodin
Zápis z jednání rady obce 27.5.2021
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
Ministerstvo zemědělství - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Schválené rozpočtové opatření č. 1 / 2021
Zápis z jednání rady obce 20.4.2021
Důležité informace z naší obce vždy po ruce
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.1.2021
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
Smlouva o poskytnutí dotace 1/2021
TJ Sokol Želeč
Smlouva o poskytnutí dotace 4/2021
Senior klub
Smlouva o poskytnutí dotace 3/2021
G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace 2/2021
Želečský spolek
Schválený rozpočet obce pro rok 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2022 a 2023
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2021