Aktuality

Oznámení o záměru prodeje pozemků v k.ú. Želeč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Želeč na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu ZŠ Želeč na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu obce na rok 2021

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.10.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 8.12.2020

Knihovna online

Podpořte sbírku Diakonie Broumov

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 3.12.2020

Zápis z jednání rady obce 29.10.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 6 / 2020

Změna provozní doby Sběrného místa Želeč

Informace Ministerstva zdravotnictví k nemoci Covid19

Omezení úředních hodin

Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 3.11.2020

Výzva občanům k doplnění informací v katastru nemovitostí

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 30.9.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 5 / 2020

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.8.2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Kurzy angličtiny pro děti v Želči

Pozvánka na soutěž v požárním útoku "O pohár starosty obce"

Pozvánka 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Rozloučení s létem
sobota 5.9.2020 od 14:00, hřiště TJ Sokol

Vernisáž výstavy "Jiří Trnko, mám Tě rád"
sobota 5.9.2020 od 19:00, Obrazárna Špejchar Želeč

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.7.2020

Závod historických vozidel "Selské baroko"

Schválené rozpočtové opatření č. 4 / 2020

Schválené rozpočtové opatření č. 4 / 2020

Dětské rybářské závody u Lumhárku

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienický stanice JČK č. 1/2020

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Zápis z jednání rady obce 27.7.2020

Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 15.7.2020

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 30.6.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 3 / 2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 15.7.2020 od 19 hodin

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 1/2020 TJ Sokol

Smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2020 - obec Skalice

Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 17.6.2020

Schválený závěrečný účet obce za rok 2019

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.5.2020

Koncert barokní židovské hudby
sobota 1.8.2020 od 19:00, Obrazárna Špejchar Želeč

Schválené rozpočtové opatření č. 2 / 2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 17.6.2020 od 18 hodin

Zápis z jednání rady obce 27.5.2020

Přihláška psa do evidence

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 30.4.2020

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

Oznámení o konání 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Usnesení o elektronické dražbě

Zápis z jednání rady obce 17.4.2020

Informace k placení daně z nemovitých věcí pro rok 2020

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.3.2020

Rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavření mostu Ovčín

Schválené rozpočtové opatření č. 1 / 2020

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 29.2.2020

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Změna otevírací doby Pošty v Želči

Omezení úředních hodin

Fotografie z premiéry představení Rytířova dcera

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.12.2019

Nařízení města Tábora č. 02/2020

Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Želeč

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 26.2.2020 od 18 hodin

Divadelní představení "Rytířova dcera"
sobota 29.2.2020 od 17:30, Kulturní dům v Želči

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Cintlovi

Oznámení o konání 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Maškarní průvod
sobota 22.2. od 13:00, náves v Želči

Kam se starými pneumatikami?

Dětský karneval
sobota 7.3.2020 od 14:30, KD Želeč

Hasičský ples
sobota 22.2.2020 od 20:00

Schválené rozpočtové opatření č. 8 / 2019

Zápis z jednání rady obce 21.1.2020

Smlouva o poskytnutí dotace 3/2020
G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ, z.s.

Smlouva o poskytnutí dotace 1/2020
TJ Sokol Želeč

Smlouva o poskytnutí dotace 4/2020
Senior klub

Smlouva o poskytnutí dotace 2/2020
Želečský spolek

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Tomáš Drda

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Opatření obecné povahy JČK č. 1/2015 (změna č. 1) – udělení výjimky k lovu bobra evropského

Schválené rozpočtové opatření č. 7 / 2019

Schválený rozpočet obce pro rok 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2021 - 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2021 a 2022

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2020

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Tomáš Drda

Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 4.12.2019

Zpravodaj "U nás" - vydání 11/2019

Směrnice č. 1/2019 o způsobu zadávání veřejných zakázek

Oznámení o konání 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Schválené rozpočtové opatření č. 6 / 2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 4.12.2019 od 18 hodin

Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) – udělení výjimky k lovu bobra evropského

Rozsvícení vánočního stromu v Želči
sobota 30.11.2019 od 16:30

Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.10.2019