Aktuality
Veřejná vyhláška - Přírodní památka Kozlov
více
Milostivé léto 2024
více
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje JK
více
Obecní úřad Hlavatce - změna č. 4,5 územního plánu - veřejné projednání
více
Schválený závěrečný účet za rok 2023
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Želeč č. 2/2024 o stanovení místního koeficientu pro obec
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 12.6.2024
více
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 20.6.2024
více
Oznámení - Posuzování vlivů na živ. prostředí - Stáje pro býky - Želeč Reprogen a.s.
více
Zápis z jednání rady obce ze dne 5.6.2024
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 12.6.2024 od 18:00
více
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - silnice směr Bezděčín
více
Přerušení provozu Wellness Želeč
více
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL vlk evropský
více
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Footfest
více
Zápis z jednání rady obce 24.4.2024
více
Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023
více
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Ústrašice
více
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Správa železnic
více
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - místní komunikace Želeč
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 13.3.2024
více
Obecně závazná vyhláška 1/2024 o nočním klidu
více
Veřejná vyhláška - Zahájení řízení - Změna č. 3 Územního plánu ŽELEČ
více
Oznámení o záměru směny pozemků v KU Želeč
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 13.3.2024 od 18:00
více
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce
více
Informace o omezení provozu v Čenkově - 12.3.2024
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 22.2.2024
více
Zápis z jednání rady obce ze dne 5.2.2024
více
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
více
Smlouva o poskytnutí dotace 3/2024 Senior klub Želeč a Bezděčín
více
Opatření obecné povahy JČK – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Vyhláška obce Želeč č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
Zápis z jednání rady obce ze dne 28.12.2023
více
Zápis z jednání rady obce ze dne 27.12.2023
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2025-2027
více
Schválený rozpočet obce na rok 2024
více
Zpravodaj "U nás" - vydání 12/2023
více
Čerpání rozpočtu k 30.11.2023
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
více
Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL (návrh) – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Wellness Želeč
více
Zápis z jednání rady 30.10.2023
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 14.12.2023
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 13.12.2023 od 18:00
více
Společné povolení - rekonstrukce ulice "Paďousy" v Želči
více
ZŠ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025,2026
více
ZŠ - Návrh rozpočtu na rok 2024
více
Čerpání rozpočtu k 31.10.2023
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025,2026,2027
více
Návrh rozpočtu na rok 2024 + Skutečné plnění rozpočtu
více
Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení "Želeč - Tlaková kanalizace pro severovýchodní část obce"
více
Čerpání rozpočtu k 30.9.2023
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEČ
více
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Rekonstrukce ulice "Paďousy"
více
Schválené rozpočtové opatření 202306
více
Čerpání rozpočtu k 31.8.2023
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 13.9.2023
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 282/40 v k.ú. Želeč u Tábora
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21.9.2023
více
Schválené rozpočtové opatření 202305
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 13.9.2023 od 18:00
více
Zápis z jednání rady obce ze dne 30.8.2023
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - poslední zveřejnění
více
Oznámení o záměru pronájmu vodohospodářského majetku v místní části Bezděčín
více
Čerpání rozpočtu k 31.7.2023
více
Stanovení přechodné úpravy provozu v Želči
více
Opatření obecné povahy č. 1/2023 – udělení výjimky k lovu mníka jednovousého a jelce jesena
více
Zápis z jednání rady obce ze dne 14.7.2023
více
Schválené rozpočtové opatření 202304
více
Čerpání rozpočtu k 30.6.2023
více
Místní úprava provozu v Želči
více
Opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů
více
Schválené rozpočtové opatření č. 202303
více
Schválený závěrečný účet za rok 2022
více
Čerpání rozpočtu k 31.5.2023
více
Zápis z jednání rady obce ze dne 14.6.2023
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 14.6.2023
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. číslo 236/6 v k.ú. Želeč
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 14.6.2023 od 18:00
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Stanovení místní úpravy provozu
více
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
více
Čerpání rozpočtu k 30.4.2023
více
Zápis z jednání rady obce ze dne 26.4.2023
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2023
více
Senior klub Želeč a Bezděčín z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace 3/2023
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 15.3.2023
více
Oznámení záměru prodeje pozemku parc. č. 1643/8 v k.ú. Želeč u Tábora
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23.3.2023
více
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 15.3.2023 od 18 hodin
více
Zápis z jednání rady obce 22.2.2023
více
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí
více
G.Benedikt Švec Cyklo Team - Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2023
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 9.2.2023
více
Želečský spolek - Smlouva o poskytnutí dotace 1/2023
více
Žádost o vydání integrovaného povolení - Bioplynová stanice Želeč
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Želeč na roky 2024-2025
více
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Želeč na rok 2023
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026
více
Schválený rozpočet obce na rok 2023
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku v kú Bezděčín
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Zápis z jednání rady obce 21.12.2022
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 21.12.2022
více
Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Skrýchov, Dudov, Bezděčín
více
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 21.12.2022 od 18 hodin
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15.12.2022
více
Informace k volbám prezidenta České republiky
více
Zápis z jednání rady obce 31.10.2022
více
Návrh rozpočtu na rok 2023
více
ZŠ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024,2025
více
ZŠ Návrh rozpočtu na rok 2023
více
Skutečně plnění rozpočtu k 31.10.2022
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024,2025,2026
více
Čerpání rozpočtu k 31.10.2022
více
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 30.11.2022 od 18 hodin
více
Schválené rozpočtové opatření č. 202206
více
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR
více
Pozvánka na ustavující jednání Zastupitelstva obce 19.10.2022 od 18:00
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 13.10.2022
více
Výzva vlastníkům nemovitostí
více
Zápis z jednání rady obce 14.9.2022
více
Finanční dar pro děti narozené od 1.1.2022
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu PČR a zastupitelstev obcí
více
Čerpání rozpočtu k 31.7.2022
více
Přechodná úprava provozu - obec Bezděčín
více
Přechodná úprava provozu - obec Bezděčín
více
Rozhodnutí o povolení uzavírky z důvodu rekonstrukce mostu u Rybovy Lhoty
více
Informace k volbám do zastupitelstev obcí
více
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
více
Schválené rozpočtové opatření č. 202204
více
Čerpání rozpočtu obce k 30.6.2022
více
Zápis z jednání rady obce 28.6.2022
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 29.6.2022
více
Přechodná úprava provozu
z důvodu stavby chodníku podél silnice č. II/137 v Bechyňské ulici a stavby okružní křižovatky v Malšicích
více
Přechodná úprava provozu (doplnění) - uzavření mostu v Plané nad Lužnicí
více
Usnesení o elektronické dražbě
více
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 29.6.2022 od 18 hodin
více
Čerpání rozpočtu k 31.5.2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 202203
více
Přechodná úprava provozu v obci Želeč
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 16.6.2022
více
Zápis z jednání rady obce 25.5.2022
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 25.5.2022
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
více
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 25.5.2022 od 18 hodin
více
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19.5.2022
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2022
více
Dražební vyhláška
více
Čerpání rozpočtu k 31.3.2022
více
Žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskými byty
více
Schválené rozpočtové opatření č. 202202
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21.4.2022
více
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
více
Zápis z jednání rady obce 30.3.2022
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 30.3.2022
více
Rozhodnutí hejtmana JČK - vyhlášení období sucha
více
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 30.3.2022 od 18 hodin
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 31.3.2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 202201
více
Zápis z jednání rady obce 2.3.2022
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 2.3.2022
více
Výzva občanům k doplnění informací v katastru nemovitostí
více
Pozvánka na jednání ZO - nový termín 2.3.2022 od 18 hodin
více
Smlouva o poskytnutí dotace 3/2022
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 24.2.2022
více
Časový plán provádění opatření dle § 9 odst. 4 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění – OBEC ŽELEČ
více
Oznámení - změna č. 3 územního plánu Hlavatce – veřejné projednání – zkrácený postup
více
Usnesení o elektronické dražbě
více
Smlouva o poskytnutí dotace 2/2022
více
Smlouva o poskytnutí dotace 1/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 202110
více
Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy
více
Oznámení o záměru pronájmu restaurace
více
Zápis z jednání rady obce 25.1.2022
více
Zpravodaj "U nás" - vydání 12/2021
více
Schválené rozpočtové opatření 202109
více
Schválený střednědobý výhled ZŠ na roky 2023,2024
více
Schválený rozpočet ZŠ na rok 2022
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025
více
Schválený rozpočet obce na rok 2022
více
Zápis z jednání rady obce 20.12.2021
více
Schválené rozpočtové opatření 202108
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 15.12.2021
více
Pozvánka na jednání ZO 15.12.2021 od 18 hodin
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 16.12.2021
více
Schválené rozpočtové opatření 202107
více
Nařízení Státní veterinární správy týkající se "ptačí chřipky"
více
Oznámení o záměru pronájmu restaurace
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2023-2024
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023-2025
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
více
Čerpání rozpočtu k 30.9.2021
více