Závěrečný účet obce 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
I.,II.,III. Přehled o čerpání rozpočtu k 31.12. 2012430964684.xls Závěrečný účet obce 2013 57.3 Kb
IV.stavy na bankovních účtech 535283834.doc Závěrečný účet obce 2013 54.3 Kb
IX. zpráva o výsledku přezkumu 592922823.doc Závěrečný účet obce 2013 47.6 Kb
přehled poskytnutých dotací.xls Závěrečný účet obce 2013 23.6 Kb
V. peněžní fondy-informativně112780084.xls Závěrečný účet obce 2013 22.5 Kb
VI. majetek420576821.xls Závěrečný účet obce 2013 63.5 Kb
VII., VIII. vyúčtování dotací664767767.xls Závěrečný účet obce 2013 31.7 Kb
X. Finanční hospodaření příspěvkové organizace885989285.xls Závěrečný účet obce 2013 24.6 Kb
Závěrečný účet2013 .doc Závěrečný účet obce 2013 74.2 Kb
zpráva o výsledku přezkoumání hosp. 2013.pdf Závěrečný účet obce 2013 1149.2 Kb