2010

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 30.9.2010

 Usnesení

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 30.9.2010 v obřadní místnosti obecního úřadu v Želči od 18 hodin.
 
 
 
ZO na svém veřejném zasedání
 
28/10 – bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2010
29/10 – schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2010
30/10 – bere na vědomí zprávu o činnosti rady
31/10 – schvaluje koupi pozemku od paní Hrdinové 1260/3
32/10 – schvaluje koupi pozemku od p. Mináře p.č. 236/5
33/10 – schvaluje koupi pozemku od p. Minářové p.č. 233/1 a 233/2
34/10 – revokuje schválení rozpočtu na rok 2010 jako rozpočet přebytkový
35/10 – schvaluje půjčku z FRB manželům Marii a Josef Kříženeckých ve výši
            100 000,- Kč
36/10 – schvaluje výběr dodavatele na opravu účelové komunikace,
             fa. EUROVIA
37/10 – schvaluje dodavatele na opravu chodníku Želeč, Bezděčín,
            fa. Jakubec
38/10 – schvaluje dodavatele na opravu veřejného osvětlení, fa. Intem
39/10 – výběr zhotovitele projektu na ZTV sídliště 22 RD v Želči vybere
            hodnotící komise v pondělí dne 5.10 od 18 hodin.

 V Želči dne 1.10.2010

 

                                                     Ing. Dagmar Čaňková
                                                           starostka obce