2010

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 20.7.2010

 

Usnesení
Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 20.7.2010 v obřadní síni obecního úřadu v Želči od 19 hodin.
 
  

 

19/10 bere na vědomí rozpočtovou změnu č.3
20/10 ukládá starostce vypsat VŘ na 
           komunikaci u bytovky 262, 
okolo hospody, k domu 50,107
           a chodníky /po kanalizaci, Bezděčín/ po 15.8.2010
21/10 bere na vědomí , že obec je od 1.7.2010 plátce DPH
22/10 schvaluje pro příští volební období:
           počet zastupitelů 15,
           rada 5 členů, uvolněný starosta
23/10 bere na vědomí informace o volbách do ZO a senátu
24/10 schvaluje Rozhodnutí o zřízení a použití FRB obce
25/10 schvaluje směrnici k DPH , směrnice č.5,
           směrnici č. 6- Podrozvaha,
           směrnice č.7, pro časové rozlišení nákladů a výnosů.
26/10 bere na vědomí nabytí majetku v dražbě, lesácká ubytovna a pozemek
27/10 schvaluje půjčku z FRB pro:
          Janoušek Miloš ve výši 100 000,- Kč
          Blažková Jiřina ve výši 50 000,- Kč
          Čaněk Josef ve výši 50 000,- Kč

 

V Želči dne 20.7.2010

 

                                                     Ing. Dagmar Čaňková
                                                           starostka obce