Stalo se u nás

Odhalení pamětní desky Josefa Langmilera

Je 20.7.2013, krátce po jedné hodině odpoledne a všichni netrpělivě očekávají odhalení pamětní desky Josefa Langmilera, želečského rodáka, herce a dabéra. Přítomné hosty uvítal starosta obce pan Ladislav Stejskal, který připomněl důležité mezníky života pana Langmilera. Slavnostního odhalení k letošnímu 90. výročí narození pana Langmilera se ujala jeho manželka Eva Langmilerová a dcera Eva Novotná. Paní Novotná se s přítomnými podělila o několik historek ze soukromého života pana Langmilera, které se vázaly k jeho rodišti. S celou rodinou odříkala přání ponocného, jenž o štědrém dnu obcházel želečské chalupy. Připomněla i den jeho narození, který pověrčivá „porodní bába“ posunula ze 13. v pátek na 12. ve čtvrtek.

Poté pan starosta pozval téměř stovku přítomných na jeviště kulturního domu, kde byla za velkého přispění pana Prokopa Mareše připravena výstava fotografií a plakátů želečského divadelního spolku, ve kterém byl pan Langmiler členem od roku 1936 až do svého odchodu na Pražskou konzervatoř. Tato výstava je přesunuta do galerie Špejchar v Želči.
 

Foto Foto Foto