Stalo se u nás

Mistr Holý rozjasnil tváře hostů v Obrazárně Špejchar Želeč

Obrazárna Špejchar Želeč už slaví léto díky barevné záři obrázků Stanislava Holého. Počet hostů z celé naší vlasti se na vernisáži 7. března 2015 dotkl hranice tři sta. A všichni dohromady, unášeni písní Johna Lenona  Yesterday, v podání Smyčcového orchestru Český Krumlov, propadly  bájnému světu krajiny, vysněné otcem pana Pipa.

Hloubavá postavička pana Pipa vstoupila dílem Stanislava Holého do historie výtvarné kultury s příjemným rysem věčné touhy po harmonickém souznění člověka s přírodou. Pro svoji touhu přírodě neškodit, pouze ji s údivem vnímat, citlivě zkoumat a v případě potřeby zachraňovat,  je publikem stále milován.

Výstavu povyšuje nad všechny minulé prezentace tvorby mistra Holé rozsáhlý soubor jeho plakátové tvorby, filmové i reklamní. Pod sklem vitrín se ve špejcharu pyšní jeho originální ilustrace a velké grafické listy se skvostně zabydlely na rozsáhlé ploše zdí.

Útoku na knihkupectví v dobách tzv. knižních čtvrtků se podobala tlačenice u pultu s katalogem, který textem opatřil historik  Akademie věd ČR, Václav Šmidrkal. Podařilo se mu rozborem cesty umělce, alespoň dočasně přemostit propast vyhloubenou chybějící monografii.

Hosté vernisáže výstavy sytili Návštěvní knihu uznáním, ale ten nejstručnější zápis byl asi také nejvýstižnější. Krásné!

Holého svět je jiný, než ten, který nás dnes pronásleduje, trápí a pohlcuje. Vytvořil sbírku básní s malebným rýmem, knihu psanou akvarelem a temperou. Slunce v jeho malbách nepřipaluje, ale hřeje, voda nezaplavuje, ale osvěžuje, sníh nemrazí, jen lehce zebe a noc není hrůzostrašná jen tajuplná.

Zástupci muzeí, galerií, agentur, škol a úřadů na vernisáži přítomní v nebývalém počtu, měli možnost se v davu pozdravit také s nenápadným a ve této společnosti i poněkud nesmělým mužem, který obrazárně vdechl život, Martinem Novákem.

Krajiny pana Pipem jsou idylickým snem, kdežto velkorysá postava majitele největší soukromé obrazárny v Jihočeském kraji je skutečností.

To nás naplňuj velkou nadějí, že obrazárna poroste dalšími výstavami k novým výšinám, kam se už v Želči zapsali: Andrej Bělocvětov, Vladimír Gábor Mičko a naposled Stanislav Holý.

Pavel Šmidrkal, kurátor

Mistr Holý rozjasnil tváře hostů v Obrazárně Špejchar Želeč Mistr Holý rozjasnil tváře hostů v Obrazárně Špejchar Želeč Mistr Holý rozjasnil tváře hostů v Obrazárně Špejchar Želeč