Archiv výběrových řízení
Gastrozařízení v Mateřské škole Želeč

Kupní smlouva


Mobiliář na Obecní úřad v Želči

Smlouva o dílo


Nákup traktoru
Prodloužení vodovodu jihovýchod v obci Želeč
Dodávka a montáž hemích prvků a dopadových ploch na dětské hřiště v obci Želeč
Stavební úpravy chodníků u silnice III/13711 v místní části Bezděčín, chodník u silnice III/1377 v obci Želeč
Výzva k předložení nabídky

Víceúčelové sportovní hřiště ZŚ Želeč


Výzva k předložení nabídky

revitalizace veřejného prostoru v obci Želeč


Výzva k předložení nabídky

stavební úpravy kapličky v Želči


Výsledky výběrového řízení

Přístavba objektů Základní školy v Želči


Výzva k podání nabídky

Technická vybavenost pro výstavbu RD Želeč – k Třebišti
Oprava místních komunikací na parc.č. 1630/1 a 165/3 v obci Želeč