Obec Želeč

Informace OÚ

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2016-obecne-informace-o-vysledku-kontrol.pdf 194.1 Kb

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kontroly-2015.pdf 191.7 Kb

Formulář pro nahlašování pálení

Formulář pro nahlašování páleníPlánujete pálit čarodějnice či jiný přírodní odpad ze zahrady? Nezapomeňte splnit povinnost a nahlásit oheň na portál Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje hzsjk.webrex.cz.
Povinnost hlásit pálení nebo jakýkoliv větší oheň vyplývá ze zákona o požární ochraně. Hlášení je jednoduché - na výše uvedeném elektronickém portále stačí vyplnit pár údajů (místo, odpovědná osoba, čas, GPS, mobil, aj.).
Proč je hlášení důležité a hlavně praktické? V případě, že někdo z okolo jdoucích bude mít pocit, že došlo k požáru, že něco dýmí či kouří nebo hrozí jiné nebezpečí, a zavolá hasiče, operační důstojník okamžitě zjistí, zda je pálení hlášeno a telefonicky se spojí s odpovědnou osobou. Ujistí se, že je vše v pořádku a pod kontrolou a nevzniknou nepříjemnosti s marným výjezdem posádek hasičů.


Rekonstrukce lesní cesty - Kozlov

Rekonstrukce lesní cesty - KozlovZastupitelstvo obce na svém zasedání, které se konalo 16.9.2015, schválilo usnesením č. 31/15 záměr provedení rekonstrukce lesní cesty Kozlov. S ohledem na skutečnost, že v roce 2016 je plánována realizace, Vám nyní přinášíme bližší informace k této akci.

Předmětná lesní cesta se nachází na okraji lesního komplexu jihovýchodně od obce Želeč a tvoří propojení samot místní části Želeč Kozlov se silnicí III/13510 (silnice do Rybovy Lhoty), viz. přiložená mapa.

Stávající stav této cesty neumožňuje plnohodnotné využití jako propojovací komunikace (množství výtluků a kolejí, podmáčení některých částí), její zpevnění je nedostatečné, větší část trasy je tak v havarijním stavu, který neumožňuje přístup do lesního porostu po celý rok za účelem provádění lesních prací.

Celková délka této cesty činí 697 metrů, po provedené opravě by měla být její šířka 3 metry.

S ohledem na geologické a místní poměry v trase a dopravní zatížení bylo v projektové dokumentaci navrženo provedení provozního zpevnění cesty z těchto konstrukčních vrstev:

- Nátěr živičný s posypem, asfaltem 1,5 - 1,8 kg/m2

- Makadam hrubý s asfaltovým postřikem a posypem - tl. 10 cm

- Podklad z kameniva drceného 32-63 mm - tl. 15 cm

- Podklad z kameniva drceného 63-125 mm - tl. 20 cm

Obec vyhlásila na konci roku 2015 výběrové řízení na zhotovitele této rekonstrukce, do kterého se přihlásilo 5 firem. Vítězem se stala společnost HYDRO & KOV s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 3.333.333,- Kč bez DPH. Podmínkou realizace této akce bylo získání dotace, což se podařilo, a tak 80% celkových nákladů bude pokryto z dotace poskytnuté Státním zemědělským intervenčním fondem.

Dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem proběhne realizace opravy v období 1.3. – 31.10.2016 – přesný termín zahájení bude záviset na počasí a aktuálním stavu v dané lokalitě.

Věříme, že kromě zlepšení podmínek pro hospodaření v našich lesích najde tato cesta i využití pro Vaše volnočasové aktivity.

Rekonstrukce lesní cesty - Kozlov  Rekonstrukce lesní cesty - Kozlov Rekonstrukce lesní cesty - Kozlov

 


Informace k platbě daně z nemovitých věcí přes SIPO

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-sipo.pdf 156.7 Kb

Návrh architektonického řešení sportovního areálu v Želči

Návrh architektonického řešení sportovního areálu v ŽelčiVážení spoluobčané, po dohodě s TJ Sokol Želeč došlo k převodu sportovního areálu (antukové kurty u Želečáku) do vlastnictví obce. Cílem tohoto kroku je umožnit obci zahájit nápravu celkově špatného stavu celého areálu.

Rádi bychom vybudovali sportovní areál, který by mohl být plně využíván ke sportovním účelům (tenis, volejbal, nohejbal, florbal ...) a představoval co nejnižší nároky na jeho provoz a údržbu.

Za tímto účelem jsme nechali zpracovat návrh architektonického řešení, viz. přiložené soubory (v návrhu č. II jsou v levé části areálu navíc přidány lajny na druhý tenisový kurt).

Budeme rádi za Vaše případné náměty na úpravy, které nám můžete zaslat, či osobně sdělit na Obecním úřadu. Tento bod bude rovněž projednáván na veřejném zasedání Zastupitelstva obce ve středu 16.9.2015. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
materialove-reseni.pdf 527 Kb
navrh-i.pdf 828.9 Kb
navrh-ii.pdf 838.5 Kb

Informace společnosti ČEVAK k provozovaným vodovodům a kanalizacím

Informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-cevak.pdf 654.4 Kb

Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"

Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"Vážení spoluobčané,

jak jste jistě již mnozí zaregistrovali, v naší obci se již mnoho let připravuje akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod“. Vzhledem k vysoké investiční náročnost této akce, je započetí její realizace podmíněno poskytnutím dotace, o kterou naše obec, po ukončení přípravných projektových prací, v roce 2014 zažádala.

S ohledem na skutečnost, že v roce 2015 předpokládáme obdržení příslibu poskytnutí této dotace, rozhodli jsme se předložit Vám souhrnnou informaci o plánovaném technickém řešení, co se v této akci doposud událo a co nás čeká. Celý článek si můžete přečíst zde.


Územní rozhodnutí o umístění stavby - ZTV sídliště v Želči

Územní rozhodnutí o umístění stavby - ZTV sídliště v Želči si můžete stáhnout zde http://uloz.to/x4XBmR6N/uzemni-rozhodnuti-ztv-pdf

mapa ČR

Dnes je: 19.08.2017

Svátek slaví: Ludvík

Aktuality

Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy v Želči
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5 / 2017
více
Výstavba chodníku Želeč - směr Rybova Lhota
Smlouva o dílo
více
Závod historických vozidel a motocyklů SELSKÉ BAROKO 2017
sobota 2.9.2017
více
Omezení provozu ordinace MUDr. Šedivé v Želči
více
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Cyklistický závod Okolo jižních Čech 2017
více
Zápis z jednání rady obce 19.7.2017
více
Gastrozařízení v Mateřské škole Želeč
Kupní smlouva
více
Koncert "Dialog violy a harfy"
sobota 12.8.2017 od 19:00, Obrazárna Špejchar Želeč
více
Setkání Želčí v naší obci
více
Koncert dechového orchestru Mississippi River Brass Band
neděle 16.7.17 v 16:00, Obrazárna Špejchar Želeč
více
11. KUBEŠOVSKÁ ŽELEČ
sobota 15.7.17 od 14:00, Kulturní dům Želeč
více
Informace o termínu konání akce dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, o nočním klidu
více
Vernisáž výstavy "Karol Molnár - Malíř tří zemí"
pondělí 26.6.2017 od 18:00, Obrazárna Špejchar Želeč
více
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.5.2017
více
Závěrečný účet obce za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 4 / 2017
více
Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Ústrašice
více
Usnesení a zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 7.6.2017
více
Územní rozhodnutí - rozšíření vodní nádrže "Obora"
více
Vítání občánků - Obrazárna Špejchar, 4.6.2017
více
Zápis z jednání rady obce 10.5.2017
více
Zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Želeč
více
Informace k dani z nemovitých věcí 2017
více
Studie výstavby Domu pro seniory v Želči
více
Schválený rozpočtový výhled na rok 2018 - 2020
více
Schválený rozpočet obce pro rok 2017
více
Zpravodaj "U nás" - vydání 11/2016
více
Služby v naší obci
více
Nová služba "Kalendář obsazenosti"
více
Hlášení rozhlasu na našich webových stránkách
více
Návrh architektonického řešení sportovního areálu v Želči
více
Jak nakládat s odpady
více
Ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu
více